Skocz do zawartości
PasiekaBraci

Zasady dofinansowania

80 postów w tym temacie

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Jestem pszczelarzem z podkarpacia.

Na stronie WZP Rzeszów widnieje formularz zapotrzebowania na sprzęt.

W formularzu należy wpisać nr RHD lub SB, natomiast na stronie 2 w podstawowych wymaganiach uczestnictwa w programie jest zapis:

 

"O refundację kosztów za zakupiony sprzęt mogą ubiegać się jedynie producenci produktów pszczelich umieszczający na rynku te produkty w ramach rolniczego handlu detalicznego lub sprzedaży bezpośredniej, posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii, którzy posiadają co najmniej 10 rodzin pszczelich, (za które opłacona była składka do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie do dnia 30.09.2019r.),pod warunkiem, że nie będą się oni ubiegali o dofinansowanie w ramach innych programów."

 

Prezes WZP Rzeszów, a zarazem Prezydent PZP świadomie wprowadza pszczelarzy w błąd, czy jednak taka jest interpretacja WARUNKÓW UDZIAŁU W MECHANIZMIE "WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH" NA LATA 2020-2022"?

http://www.wzp.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2019/09/Zam%C3%B3wienie-na-sprz%C4%99t-Formularz-zapotrzebowania.pdf

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość marbert

Nie wiem czy świadomie ale wprowadza pszczelarzy w błąd. Interpretacja jest taka jak pisałem wcześniej.

Nie jest tak do końca.

cyt........ niezbędnym warunkiem będzie oświadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze związkiem pszczelarskim), że wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego.Zarówno  prowadzenie sprzedaży bezpośredniej ,jak i RHD, jak również sprzedaż do podmiotów gospodarczych ,które wystawiły tzw. fakturę RR dla pszczelarza są spełnieniem wymaganych warunków zgodnego z prawem wprowadzania produktów pszczelich do obrotu handlowego"

 

 

Czyli nie posiadając SB, RHD lub faktur RR o sprzedaży miodu do hurtu, nie można się ubiegać o dopłaty w latach 2020-2022 ze Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

cyt........ niezbędnym warunkiem będzie oświadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze związkiem pszczelarskim), że wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego.Zarówno  prowadzenie sprzedaży bezpośredniej ,jak i RHD, jak również sprzedaż do podmiotów gospodarczych ,które wystawiły tzw. fakturę RR dla pszczelarza są spełnieniem wymaganych warunków zgodnego z prawem wprowadzania produktów pszczelich do obrotu handlowego"

 

 

 

Napisz z jakiego dokumentu pochodzi ten cytat.

We wniosku WZP Rzeszów do którego załączyłem link nie ma mowy o fakturach RR.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość marbert

Cytat pochodzi z Kronika Pszczelarska nr(3) 2 /2019 str 11. wydawnictwo www.lyson.com.pl  Artykuł pod hasłem: Ważne -przeczytaj koniecznie. 

"RHD czy sprzedaż bezpośrednia-czyli jak skorzystać ze Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich."

autorzy: Waldemar Badeński , Aneta Dudek.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość marbert

Dobrze by było aby ktoś z Zarządu Polanki tą kwestię uściślił.Aby pszczelarze wiedzieli jaka jest prawda.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

7.2.2 Podmioty uprawnione i beneficjenci

- Podmioty uprawnione wymienione w pkt. 5,

- Pszczelarze, producenci produktów pszczelich - umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej,

czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich pod warunkiem, że inwestycja w ramach "Zakupu sprzętu pszczelarskiego" nie będzie wspierana w ramach działań: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Premie dla młodych rolników", "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" oraz "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie

z rozporządzeniem PEiR nr 1305/2013.

7.2.3 Koszty podlegające refundacji

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty netto poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:

Koszty podstawowe - wydatki poniesione (w okresie od dnia podpisania umowy między KOWR i podmiotem uprawnionym) na zakup:

miodarek,

odstojników,

dekrystalizatorów,

stołów do odsklepiania plastrów,

suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

topiarek do wosku,

urządzeń do kremowania miodu,

refraktometrów,

wózków ręcznych do transportu uli,

wialni do pyłku,

uli lub ich elementów,

poławiaczy pyłku,

sprzętu do pozyskiwania pierzgi.

 

......

 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych czytelnym imieniem i nazwiskiem kopii dokumentów potwierdzających, że umieszczają oni produkty pszczele na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego),

szczegółowego zestawienia wydatków zawierającego listę odbiorców końcowych pomocy, sporządzonego według wzoru udostępnionego w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cytat pochodzi z Kronika Pszczelarska nr(3) 2 /2019 str 11. wydawnictwo www.lyson.com.pl  Artykuł pod hasłem: Ważne -przeczytaj koniecznie. 

"RHD czy sprzedaż bezpośrednia-czyli jak skorzystać ze Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich."

autorzy: Waldemar Badeński , Aneta Dudek.

 

Z całym szacunkiem ale teść p.Łysonia i pani Aneta nie stanowią w Polsce prawa.

Poproszę o podstawę prawną, która nakazuje mi przechowywanie faktur RR.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość marbert

Pszczelarze, producenci produktów pszczelich - umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej,
czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich pod warunkiem, że inwestycja w ramach "Zakupu sprzętu pszczelarskiego" nie będzie wspierana w ramach działań: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Premie dla młodych rolników", "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" oraz "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie
z rozporządzeniem PEiR nr 1305/2013.

 

Kolega Szanowny rozumie zapis "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa"?

 

Nie da się sprzedawać zgodnie z prawem miodu i innych produktów bez SB,RHD i sprzedaży do hurtowni miodu. A hurtownia ma obowiązek wystawienia faktury RR (która jest fakturą vat). Obowiązkiem rolnika jest przetrzymywanie faktur RR przez odpowiedni czas.

 

 

Może zachodzić sytuacja że pszczelarz powyżej 10 rodzin pszczelich wykorzystuje pozyskany miód i inne pożytki pszczele na potrzeby rodziny. Zwłaszcza na podkarpaciu gdzie średnia ogłaszana przez PZP jest około 12 kg. To te do 200 kg może na własne potrzeby dużej rodziny udokumentować. 

Inaczej może odpowiadać za składanie fałszywego oświadczenia .cyt........ niezbędnym warunkiem będzie oświadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze związkiem pszczelarskim), że wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego.To jest jasne jak budowa cepa. Co tu pisać?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pszczelarze, producenci produktów pszczelich - umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej,

czy rolniczego handlu detalicznego), którzy posiadają co najmniej 10 pni pszczelich pod warunkiem, że inwestycja w ramach "Zakupu sprzętu pszczelarskiego" nie będzie wspierana w ramach działań: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Premie dla młodych rolników", "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" oraz "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie

z rozporządzeniem PEiR nr 1305/2013.

 

Kolega Szanowny rozumie zapis "zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa"?

 

Nie da się sprzedawać zgodnie z prawem miodu i innych produktów bez SB,RHD i sprzedaży do hurtowni miodu. A hurtownia ma obowiązek wystawienia faktury RR (która jest fakturą vat). Obowiązkiem rolnika jest przetrzymywanie faktur RR przez odpowiedni czas.

Właśnie o tą podstawę prawną mi chodzi. Podaj mi proszę w jakim akcie prawnym jest napisane, że pszczelarz ma obowiązek przechowywania faktury RR.

 

Może zachodzić sytuacja że pszczelarz powyżej 10 rodzin pszczelich wykorzystuje pozyskany miód i inne pożytki pszczele na potrzeby rodziny. Zwłaszcza na podkarpaciu gdzie średnia ogłaszana przez PZP jest około 12 kg. To te do 200 kg może na własne potrzeby dużej rodziny udokumentować. 

Inaczej może odpowiadać za składanie fałszywego oświadczenia .cyt........ niezbędnym warunkiem będzie oświadczenie pszczelarza (zawarte w umowie ze związkiem pszczelarskim), że wprowadza w sposób zgodny z prawem produkty pszczele do obrotu handlowego.To jest jasne jak budowa cepa. Co tu pisać?

Oświadczenie, że sprzedaje produkty pszczele zgodnie z przepisami, przy podpisywaniu umowy pszczelarz oczywiście złoży,

ale żaden przepis nie zmusza go do przechowywania faktur RR.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość daro

 

Podatnik musi przechowywać fakturę do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ona związana. Mówi o tym art. 112 ustawy o podatku towarów i usług, odnoszący się do kwestii terminów przechowywania ewidencji i dokumentów, zgodnie z którym âpodatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3 ustawy".

W związku z powyższym podatnik zobowiązany jest do przechowywania wystawionych, jak i otrzymanych faktur. Jednakże obowiązek ten dotyczy nie tylko faktur, ale również ewidencji prowadzonych dla rozliczenia podatku oraz wszystkich innych dokumentów służących rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Zobowiązanie podatkowe ważne jest przez okres 5. lat, a więc termin przedawnienia upływa po 5 latach, licząc jego początek od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wynika to z zapisu zawartego w art. 70 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. "zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku".

 

Przy fakturze RR pomimo wystawiania jej przez podmiot skupujący i płaceniu podatku przez niego to  płatnikiem VAT jest rolnik .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość daro

Bzdura Kolego . Skupujący za Ciebie odprowadza VAT , więc płatnikiem jest sprzedający . To nienormalne rozwiązanie jest ułatwieniem dla rolników. Jak rolnik jest płatnikiem VAT odprowadza go bezpośrednio sam , sprzedając .Cokolwiek .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość daro

Za sprzedajnego . Chłopie może to dziwne ale płatnikiem VAT jest RR a nie podmiot skupujący . Podmiot skupujący za RR wystawia fakturę i odprowadza VAT .ZA .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość marbert

Tak czy owak "fajna,mafijnicka" organizacja pszczelarska czyli PZP olał swych starych członków ,którzy przez przeszło 50 lat płacili składki na utrzymanie tych darmozjadów.

I nie zabezpieczył choć klauzuli wiekowej lub i jedynie choćby w sprawie leczenia pszczół .

Czyli jest szansa że starsi pszczelarze oleją wreszcie tą strukturę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość daro

Płatnikiem Vatu jest skupujący.

Tutaj

Płatnikiem VAT jest zawsze sprzedający . Za RR   odprowadza kasę skupujący i wystawia fakturę VAT , nie zmienia to statusu RR jako płatnika .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tutaj

Płatnikiem VAT jest zawsze sprzedający . Za RR   odprowadza kasę skupujący i wystawia fakturę VAT , nie zmienia to statusu RR jako płatnika .

 

Tylko RR podpisuje oświadczenie : jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak ktoś pisał przedtem ,jedno pismo -  Mail do kogoś odpowiedzialnego za wykonanie przepisu  tam u góry od prezesa i tyle .

Reszta to bicie piany .

Na  podstawie odpowiedzi ,każdy później będzie mógł się podeprzeć .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tutaj

Płatnikiem VAT jest zawsze sprzedający . Za RR   odprowadza kasę skupujący i wystawia fakturę VAT , nie zmienia to statusu RR jako płatnika .

Darro nie ma to żadnego znaczenia. Przepisy, które cytujesz odnoszą się do rolnika ryczałtowego.

Pszczelarz nie jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu ustawy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Już mdli od tego doktoryzowania się w sprawie zasad i interpretacji. Wystarczy zadzwonić do KOWR do Pani Anny  Pawłowskiej tel.  22 3767675 / koordynator d/s pszczelarstwa/  i  wszelkie interpretacje Waszych przemyśleń rozwieje lub poprze.

Pozdrawiam. :wacko:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...