Skocz do zawartości
KrystynaS.

Badanie miodu 2020-2021

Rekomendowane odpowiedzi

Rodzaj badania                             Cena netto             Cena brutto

  1. Zawartość wody                         12,20 zł             15,00 zł
  2. Przewodność                              20,33 zł             25,00 zł
  3. Diastaza (Shade)                        56,91 zł             70,00 zł
  4. Kwasowość ogólna                     16,26 zł             20,00 zł
  5. Glukoza, Fruktoza, Sacharoza    81,30 zł          100,00 zł
  6. Zawartość HMF                           48,78 zł            60,00 zł
  7. Szczegółowa analiza pyłkowa     97,56 zł          120,00 zł
  8. Udział pyłku przewodniego         60,98 zł             75,00 zł    

Badanie miodu przeprowadzane jest w:
Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o.o.
Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich
33-331 Stróże 235

 Próbki miodu przeznaczone do analizy muszą pochodzić jedynie od producentów produktów pszczelich umieszczających na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego) posiadających przynajmniej 10 pni.

Zainteresowany przesyła próbkę miodu ( min 200 g) na wyżej wymieniony adres. Do przesyłki dołącza pismo przewodnie z informacją, jakie parametry należy przebadać, na jaki adres wysłać wyniki oraz, że badanie odbywa się w ramach KPWP 2020/2021 przez SPP "POLANKA"

Kwotę brutto na wykonanie badań należy przesłać na konto SPP "POLANKA" PKO BP O/Sandomierz  96 1020 4926 0000 1502 0036 7094

 

Dotyczy oferty laboratorium HoneyLab Teper & Waś s.c.

na analizę pyłkową miodu w ramach refundacji kosztów badań przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

HoneyLab Teper & Waś s.c.

ul. gen. Fieldorfa "Nila" 18/9, 24-100 Puławy

kom. +48 608 466 908

www.honeylab.pl, e-mail: dariusz.teper@honeylab.pl

 

„Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.”

Pszczelarze, pozyskując miód z własnej pasieki, zgodnie z zasadami dobrej praktyki pszczelarskiej, mogą być pewni, że jest to produkt wysokiej jakości, spełniający wymagania określone dla parametrów fizykochemicznych w Rozporządzeniu MRiRW z 03.10.2003 (Dz. U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.). Nie mają oni jednak nigdy pewności odnośnie źródła pożytku, z którego pszczoły korzystały. Wielu pszczelarzy sprzedaje miód określając botaniczne pochodzenie miodu według własnego uznania, na podstawie domniemanego źródła pożytku oraz oceny organoleptycznej, która niestety jest subiektywna i bywa błędna. Zdarza się dość często, że mimo wyczuwalnych, charakterystycznych dla danej odmiany cech organoleptycznych, takich jak smak czy zapach, miodu nie można uznać za odmianowy, gdyż minimalny udział pyłku przewodniego, dla tej odmiany, jest za niski. W takich przypadkach konsument nie uzyska rzetelnej informacji, a wręcz zostanie wprowadzony w błąd, gdyż zamiast miodu odmianowego, za który zapłacił wyższą cenę, kupił miód wielokwiatowy z udziałem nektaru np. lipy czy gryki. Niezadowolony z dokonanego zakupu może dochodzić swoich praw w instytucjach do tego celu powołanych. Jednostki kontrolujące, m.in. WIJHARS i UOKiK, prowadzą też własne kontrole, również pasiek, w których zarejestrowano „Sprzedaż bezpośrednią” lub „Rolniczy handel detaliczny” i, w przypadku wykrycia niezgodności deklaracji na etykiecie z zawartością słoika, nakładają mandaty na sprzedających miód. Konsekwencje błędnej, w niektórych przypadkach nawet nie do końca świadomej decyzji, podczas naklejania etykiety na słoik miodu, mogą być dla pszczelarza nieprzyjemne i dość kosztowne.

Aby tego uniknąć warto wcześniej zlecić wykonanie analizy pyłkowej, której wyniki pozwolą na poprawne zakwalifikowanie pozyskanego miodu do odmiany.

Dr Dariusz Teper, wykonujący analizę pyłkową w naszym Laboratorium, posiada ponad 20 letnie doświadczenie, nie tylko w wykonywaniu tej analizy, ale także w interpretacji wyników, która w przypadku tego badania ma kluczowe znaczenie. Dzięki swemu doświadczeniu, niejednokrotnie rozstrzygał spory w zakresie interpretacji wyników analizy pyłkowej, powstałe pomiędzy producentami miodu i instytucjami kontrolnymi.

Dr Dariusz Teper jest specjalistą Międzynarodowej Komisji ds. Miodu (IHC – International Honey Commission) w zakresie analizy pyłkowej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się od wielu lat, prowadząc liczne szkolenia i wykłady dla pszczelarzy, firm zajmujących się skupem i konfekcjonowaniem miodu, jak również jednostek kontrolujących, takich jak UOKiK czy WIJHARS.

W załączeniu znajduje się oferta cenowa naszego Laboratorium.

Zapraszamy do współpracy

Ewa Waś, Dariusz Teper
HoneyLab Teper & Waś ul. gen.
Fieldorfa „Nila” 18/9 24-100 Puławy tel. 608 466 908, 505 224 320 e-mail: dariusz.teper@honeylab.pl, ewa.was@honeylab.pl www.honeylab.pl

 

Oferta

Ważność oferty: 08.03.2021 – 31.12.2021

Minimalna masa próbki miodu: 50 g,  Minimalna masa próbki wosku: 10 g lub kawałek węzy o wymiarach około 15 × 15 cm

 

Rodzaj badania

Metoda badawcza

Cena netto

Cena brutto

 

Analiza pyłkowa miodu - identyfikacja odmiany – miód z własnej pasieki

Metoda mikroskopowej analizy pyłkowej wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) pkt. VI.

81,30 zł

100 zł

Analiza pyłkowa miodu - identyfikacja odmiany – miód z nieznanego źródła

Metoda mikroskopowej analizy pyłkowej wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) pkt. VI.

105,69 zł

130 zł

Analiza pyłkowa miodu

- pełna analiza składu gatunkowego pyłku

Metoda mikroskopowej analizy pyłkowej wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) pkt. VI.

162,60 zł

200 zł

Analiza wosku pszczelego i węzy

Nie podlega refundacji!!!

Metoda wykrywania zafałszowań wosku techniką spektroskopii w podczerwieni (FTIR-ATR)

162,60 zł

200 zł

Refundacja w wysokości 100% ceny netto zostanie przelana na konto bankowe pszczelarza po rozliczeniu programu.

Program kończę 15.07.2020

 

W dniu dzisiejszym zamykam program.  Wszystkie ewentualne wpłaty zostaną zwrócone wpłacającemu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...