Skocz do zawartości
Piotr_S

Strategia od pola do stołu

34 postów w tym temacie

Rekomendowane odpowiedzi

Liczę na rzeczową dyskusję. Powinniśmy nasze propozycje przekazać konkretnie.

Cytat

Wrocław, dnia 01,03,2021

 Szanowni Państwo

W związku z pracami Komisji Środków Ochrony Roślin MR i RW dotyczącymi przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „Od pola do stołu” (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-od-pola-do-stolu) i zamieszczonymi na stronie Ministerstwa załącznikami (COM-2020_381.pdf i COM-2020_381_załacznik.pdf) obejmującymi:

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW, Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego”

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie swojej opinii dotyczącej zapisów strategii, w szczególności komunikatu nr.2 (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat2), (cytuję:)

Przyjęta przez Komisję Europejską Strategia „Od pola do stołu” zakłada ograniczenie do 2030 r. stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich aplikacją o 50%.

Jednocześnie, o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, z których użyciem wiąże się największe potencjalne ryzyko.

Mając na uwadze powyższe, w ramach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej przewidziano wsparcie dla uczestnictwa w systemach jakości żywności ukierunkowanych na ograniczenie stosowania chemicznych środków produkcji rolnej, w tym dla systemu Integrowanej produkcji roślin. Uczestnictwu w ramach systemu Integrowanej produkcji roślin dedykowany został przede wszystkim odrębny ekoschemat.

Aby jednak uczestnictwo w systemie Integrowanej produkcji roślin mogło efektywnie przybliżać do osiągniecia powyższych celów strategii „Od pola do stołu”, konieczne jest zrewidowanie wymagań w ramach metodyk integrowanej produkcji roślin, w zakresie:

wprowadzenia obligatoryjnego stosowania niechemicznych metod ochrony roślin (biologicznych, agrotechnicznych); wprowadzenia obligatoryjnego podejmowania działań związanych z utrzymaniem bioróżnorodności.

W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Instytutami naukowymi rozpoczęło przegląd metodyk integrowanej produkcji, w szczególności w zakresie List obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie integrowanej produkcji.

Do tej pory przygotowane zostały propozycje zmian do list kontrolnych metodyk integrowanej produkcji jabłoni (link poniżej). Sukcesywnie będą udostępniane także kolejne listy kontrolne. (koniec cytatu)

 

Bardzo proszę o przekazanie Państwa stanowiska, propozycji lub sugestii, które będę mógł przedstawić na posiedzeniu Komisji ŚOR, jako propozycje środowiska pszczelarskiego. Na propozycje Państwa będę czekał do 22 marca br.

Z poważaniem

dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UPWR

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Koledzy, to ważny temat. NIkt nie ma nic konkretnego do powiedzenia? Nie wierzę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na wici rozsyłane przez Pana Prezesa iż Ojczyzna w potrzebie i należałoby Ją wspomóc więc  śpieszę  z poradą. Może będzie niekonwencjonalna ale... Otóż w tak wielowątkowej sprawie potrzebne są rozwiązania które będą miały charakter ponadczasowy i wielofunkcyjny.  Proponowałbym zawnioskować powołanie podkomisji sejmowej która zajęła by się tym tematem. W składzie owego ciała widziałbym /z urzędu/ przedstawiciela Związku Sadowników Rzeczpospolitej p. posła Maliszewskiego /lub wyznaczonego przedstawiciela organizacji/, p.posła Łopatę - przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d/s Wspierania Pszczelarstwa. Poza tym kilku fachowców z różnych dziedzin...  Taki  kilkuosobowy zespół winien wypracować wnioski i poddać pod dyskusję... No chyba że się CHCE TEMAT ODFAJKOWAĆ???  

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przecież ten Twój Maliszewski to znany zwolennik walenia chemii bez opamiętania. 

Spróbuj choć raz Ateno konwencjonalnie bez cytatów, odniesień do literatury i bez wykrzykników..

W materiałach do pobrania masz konkretne pytania do metodyki prowadzenia uprawy nie możesz odnieść się merytorycznie na zasadzie punkt 1 tak bo;  punkt 2 nie ponieważ ... itd.

Moje zastrzeżenie dotyczy punktu 23 stosowanie glifosatu 2 razy do roku.- powinien być całkowicie wyeliminowany.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Takie stwierdzenia "Twój Maliszewski to znany"... to co to znaczy??? Że zaleca bezmyślnie stosować /walić  bez opamiętania???/ glifosad?  Ja stosowałem glifosad w sadzie od lat 70-tych BO TAKA BYŁA TECHNOLOGIA PRODUKCJI OWOCÓW.  I jest do dzisiaj!!! 

A ile było  cierpkich uwag pod moim adresem jak interweniowałem w/s glifosatu na gryce- nie pamiętasz???  Wsparłeś??? Wsparła p. Poseł

Takie pisanie; "powinien być całkowicie wyeliminowany" - to pisanie na Berdyczów. Każdy sadownik zapyta: a co w zamian?  Motyczka? 

 Jest to kompleks zagadnień które można próbować rozwiązywać dając jednocześnie alternatywę że będzie można utrzymać skalę i jakość produkcji. 

Uwagi co do mojego stylu pisania możesz jeszcze sobie zachować do czasu jak przeanalizujesz swój!!!

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ateno potrafisz odnieść się merytorycznie do  listy czynności w systemie integrowanej produkcji jabłek, czy dalej będziesz próbował tworzyc kolejne komisje z udziałem swoich peeselowskich kompanów i pisał lsty z Berdyczowa o swoich wyimaginowanych zasługach i doznanych krzywdach?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Napisałem " jak krowie na rowie" że nie czuję się kompetentny aby merytorycznie zabierać głos w tak wielowątkowej i skomplikowanej sprawie. Odesłałem, w dobrej wierze, do moim zdaniem, kompetentnych przedstawicieli którzy mają możliwości wnieść profesjonalny  wkład w omawiany temat. Zawiodłem tym że się nie popisywałem jakimiś wyrwanymi z całości zagadnienia informacjami?   

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panie Ateno termin konsultacji upływa 22 marca br - więc pomysł o powoływaniu w tej sprawie jakichś peeselowskich speckomisji jest chybiony. Twoi partyjni koledzy Panowie posłowie Maliszewski i Łopata jak będą chcieli sami ustosunkują się do propozycji minrolu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy ktoś czuje się kompetentny by odpowiedzieć na prośbę Prof. Chorbińskiego i minrolu w sprawie proponowanej metodyki produkcji jabłek?

Chodzi o odpowiedź na pytanie czy poszczególne propozycje działań z punktu widzenia dobrostanu pszczół są dla nas akceptowalne, czy też nie są.

Wklejam wcześniej linkowaną ankietę należy przy każdym punkcie do którego się odnosimy napisać "tak" lub "nie"  i krótko uzasadnić (można też odnieść się tylko do wybranych punktów) :

"LISTA OBLIGATORYJNYCH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓW W
SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI JABŁEK
(...)
1. Stosowanie środków ochrony roślin z aktualnego wykazu środków zalecanych do IP.
/
2. Unikanie zakładania/prowadzenia sadów/kwater na terenach narażonych na powstawanie zastoisk
mrozowych.
/
3. Sprawdzenie obecności pędraków w glebie i w razie konieczności ich zwalczanie przed założeniem sadu
przy użyciu metody mechanicznej (głęboka orka, uprawa gryki) lub metody biologicznej z użyciem
nicieni entomopatogenicznych.
/
4. Stosowanie przedplonów złożonych z mieszanki roślin strączkowych z dodatkiem zbóż lub facelii, jak
również możliwość stosowania gorczycy, aksamitki lub gryki w celu minimalizacji skutków zmęczenia
gleby, polepszenia jej żyzności i/lub ograniczenia agrofagów glebowych.
/
5. Wykonywanie analizy gleby z każdej kwatery pod kątem odczynu oraz zawartości materii organicznej i
przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu - na glebach lekkich minimum raz na 3 lata, a na glebach
   cięższych – minimum raz na 4 lata.
/
6. Notowanie sumy dobowych opadów i temperatury bezpośrednio przed i po wykonaniu zabiegu
środkami ochrony roślin.
/
7. Stosowanie środków odkwaszających, nawozów mineralnych/organicznych lub środków
poprawiających właściwości gleby zawierających azot, fosfor, potas i/lub magnez na podstawie
wyników analizy gleby, liści i oceny wizualnej kondycji roślin (notatki z opisem kondycji roślin z
ewentualnymi zdjęciami).
/
8. Stosowanie nawozów mineralnych zawierających niezbędne mikroskładniki na podstawie wyników
analizy liści/owoców/pąków kwiatowych lub oceny wizualnej liści i owoców (notatki z opisem wyglądu
liści/owoców wraz z ewentualnymi zdjęciami).

9. Stosowanie mechanicznego przerzedzania pąków kwiatowych/kwiatów i/lub chemicznego
przerzedzania zawiązków środkami dopuszczonymi w Integrowanej Produkcji w warunkach nadmiernego
formowania pąków, kwiatów lub zawiązków owocowych.
/
10. Przemienne stosowanie preparatów o różnym mechanizmie działania (rotacja) w celu zapobiegania
powstawania odporności agrofagów na pestycydy.
/
11. Prowadzenie obserwacji pod kątem występowania zarazy ogniowej i usuwanie porażonych organów lub
całych drzew w przypadku występowania choroby.
/ 
12. Ograniczanie źródła infekcji jabłoni powodowanych przez Venturia inaequalis poprzez opryskiwanie 5%
roztworem mocznika w okresie opadania liści.
/
13. Prowadzenie systematycznych lustracji występowania objawów chorób od wczesnej wiosny
(okres bezlistny drzew) do opadnięcia liści. Podejmowanie decyzji o konieczności wykonania
zabiegu w oparciu o rzeczywiste (faktyczne) występowanie źródła infekcji jabłoni w sadzie/lokalizacji.
/
14. Interwencyjne zwalczanie parcha jabłoni jedynie po stwierdzeniu wystąpienia ryzyka infekcji na
podstawie analizy warunków pogodowych
/
15. Regularne monitorowanie od wczesnej wiosny (okres bezlistny) występowania szkodników (przędziorków,
mszyc, zwójkówek, miodówek, kwieciaka jabłkowca). Decyzję o konieczności wykonania
zabiegu zwalczającego podejmować w oparciu o progi zagrożenia z uwzględnieniem w pierwszej
kolejności zabiegów przed kwitnieniem.
/
16. Włączenie do zwalczania mszyc preparatów o działaniu mechanicznym/fizycznym.
/
17. Włączenie do zwalczania przędziorków i szpecieli preparatów o działaniu mechanicznym/fizycznym
oraz wprowadzenie do sadu drapieżnych roztoczy z rodziny dobroczynkowatych (Phytoseiidae).
/
18. Monitorowanie występowania zwójki koróweczki, przeziernika jabłkowca, owocówki jabłkóweczki oraz
zwójki siatkóweczki, zwójki bukóweczki, wydłubki oczateczki z użyciem pułapek z feromonem (w
liczbie zalecanej przez producenta) i przeprowadzanie zabiegów gdy został przekroczony
próg zagrożenia dla tych szkodników.

19. Włączenie do programu ochrony przed szkodnikami wymienionymi w punkcie 17 zarejestrowanych
preparatów mikrobiologicznych opartych na wirusach i/lub bakteriach.
/
20. Monitorowanie występowania owocnicy jabłkowej z użyciem białych pułapek lepowych, stosując jedną
pułapkę dla odmian o podobnej porze kwitnienia. Wykonywanie zabiegów zwalczających po
przekroczeniu progu zagrożenia.
/
21. Stosowanie herbicydów tylko pod koronami drzew, w pasach zajmujących maksymalnie 50% całkowitej
powierzchni sadu, liczonej razem z drogami wewnętrznymi, uwrociami i przypłociami. Szerokość
pasów herbicydowych nie powinna być większa niż 1,80 m.
/
22. Opryskiwanie herbicydami o działaniu następczym wyłącznie w sadach nie starszych niż trzyletnie, przy
zachowaniu ograniczeń dla drzew w roku ich sadzenia, które wynikają z etykiety rejestracyjnej.
/
23. Użycie herbicydów zawierających glifosat maksymalnie dwa razy w sezonie, wliczając
mieszaniny z innymi substancjami chwastobójczymi.
/
24. Zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju i ochrony pożytecznych organizmów (np. dbałość o
śródpolne zadrzewiania, zakrzewienia).
/
25. Ograniczanie do 1 zabiegu w sezonie stosowania pyretroidów i preparatów fosforoorganicznych."

-------------------

źródło:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat

w dokumencie pdf "materiały do pobrania"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jabłonki to pomocniczy pożytek rozwojowy mający ograniczone znaczenie. Pszczelarze unikają pożytków w postaci sadów towarowych i wydaje się, ze racjonalnym rozwiązaniem byłby przymus prowadzenia przez sadownika pasieki w sadzie o wielkości gwarantującej zapylenie (umowa z pszczelarzem połączona z wystawieniem aktywnej pasieki) jako warunek dopłat rolniczych. Ja do prof. Chorbińskiego miałbym pytanie związane z ważniejszymi dla pszczelarzy i pszczół plantacjami rzepaku i buraka cukrowego. Czy w tym roku będzie tak jak zwykle doradzał kolejnemu ministrowi derogację neonikotynoidów na tych bardzo ważnych dla pszczół uprawach? Oraz drugie pytanie: kiedy zostaną opublikowane wyniki badań w Baltechu neuroprotekcji ksantohumolu dla pszczoły miodnej w których brał udział z lek. wet Arturem Arszułowiczem?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Spróbuję skomentować ankietę; P-ty /1- 11/ - każdy o tym wie. 12- niewielu jest do tego przekonanych. 13-15 - interes sadownika /finansowy -koszty/. 16 - coś nowego - preparaty(!) o działaniu mechanicznym(?).  17 - podejmowano próby już w latach 80-tych - w sadach się nie sprawdziły /powszechnie zastosowano w uprawie pod osłonami/.      18- jak pkt 13-15. 19-   stosuje się, są zalecane.  20- jak pkt -18. 21. Stosowanie szerszego pasa herbicydowego jest wręcz niemożliwe biorąc pod uwagę obecnie stosowaną rozstawę i stosowaną aparaturę. 22-23 - zazwyczaj stosuje się jeden oprysk herbicydowy mieszanką. Więcej niż 2??? - jakieś nieporozumienie. 24- pobożne życzenia, często nie do spełnienia w sąsiedztwie sadów. 25- słuszne zalecenie 

  I o co po tej ankiecie pszczelarzowi jeżeli światły sadownik będzie robił wszystko to co jest w jego dobrze pojętym interesie. No może pkt -25?  

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No widzisz Ateno zacząłeś czytać ze zrozumieniem, chociaż też nie do końca - nas pszczelarzy pytają 

nie o to co jest w interesie sadownika (na czym się w swoim komentarzu skupiłeś),

a co jest korzystne dla pszczół.

Spróbuj jeszcze raz. Tym razem jako pszczelarz.

Pytasz o preparaty o działaniu mechanicznym (Punkt 16)

16 - coś nowego - preparaty(!) o działaniu mechanicznym(?)

Tu możesz o tym poczytać: 

https://agrodoradca24.pl/agrotechnika/wiosenna-ochrona-sadow-preparaty-do-walki-ze-szkodnikami-4984.html 

https://ziola-zycia.eu/pl/p/Emulpar-940-EC-1L-do-mechanicznego-zwalczania-szkodnikow-PPH-ADW/23110406?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=5466725419&gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpPkimFly7nOkG4Lq00zrPHdF_KrXlaE4Pvvc5whSZ9JJSahte3ltvhoCsKMQAvD_BwE

https://www.sklepfarmera.pl/siltac-ec-icbpharm/?id=10053&gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpEhciS0tK7lllyU1JTQwSd4VxjdrSlq5HzfUIxrCcxVkLqFsbGzgHRoC7OEQAvD_BwE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad.1  Stosowanie środków ochrony roślin z aktualnego wykazu środków zalecanych do IP.

To jeden z najważniejszych punktów

Potrzebny aktualny wykaz śor zalecanych przy IP  jabłek.  (IP to chyba skrót od integralnej produkcji).

Należy zwrócić się o taki wykaz do Prof. Chorbińskiego.

Ad 4. Stosowanie przedplonów złożonych z mieszanki roślin strączkowych z dodatkiem zbóż lub facelii, jak
również możliwość stosowania gorczycy, aksamitki lub gryki w celu minimalizacji skutków zmęczenia
gleby, polepszenia jej żyzności i/lub ograniczenia agrofagów glebowych.
/

Jestem na tak, należy propagować stosowanie przedplonów z roślin kwitnących będących pożytkiem dla pszczół

Ad 23. Użycie herbicydów zawierających glifosat maksymalnie dwa razy w sezonie, wliczając
mieszaniny z innymi substancjami chwastobójczymi.

/

Jestem na nie. Należy zakazać stosowania glifosatu w ogóle ze względu na jego szkodliwe działanie na pszczoły i na zdrowie nas wszystkich, w tym również sadowników. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Już Ci raz napisałem, że możesz być na NIE, i co z tego? Zatrzymasz produkcję wartą setki miliardów dolarów?  Sadownikom zaproponujesz motyczki do odchwaszczania sadów? A co z dziesiątkami innych herbicydów stosowanymi w sadach? A jak się ustosunkujesz do polecanego do dodawania  do podkurzania wrotyczu Pyretrum officinalis? Też są tam pyretroidy?  A do saletry w mięsie? Azotyny!!! 

  No cóż, zmieniło się nazewnictwo- kiedyś stosowanie środków olejowych nie nazywano mechanicznym sposobem zwalczania szkodników. Środki tego typu znane są chyba od końca XIX wieku np. krezotol.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ateno ani saletra w mięsie, ani wrotycz w podkurzaczu nie są przedmiotem ankiety, odpowiadając na nią nie musisz podawać wiekopomnych recept, tylko napisać co z punktu widzenia pszczelarza jest korzystne, a co nie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Widać jak WIELKIE zainteresowanie wzbudziła na portalu, co, jak sądzę jest wyrazem tego że dla PSZCZELARZY jest ona nieprzydatna w praktyce. Poprawiać stan i walory produkcyjne środowiska można analizując i wdrażając w praktyce WYPRACOWANE i ZAAKCEPTOWANE przez decydentów rozwiązania. I nie masz tu "Greczyna ani Żyda" jako że środowisko jest WSPÓLNE a nie jednej opcji czy bractwa/konfraterni. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Punkt związany z glifosatem, to chyba jedyny, który jednoznacznie budzi mój sprzeciw, bo ten środek jest mi znany. I to powinno być zaznaczone w pierwszej kolejności. Co do reszty środków nie mam orientacji ani w działaniu, ani w szkodliwości dla pszczół. Problemy są zwykle w technice stosowania, a nie w samych środkach.

Ad. 6. Tak, jeżeli ograniczy to powtórne zastosowanie źle wykonanych oprysków i konieczność ich powtarzania, a także ograniczy ich spłukiwanie do gleby i wód gruntowych.

Ad. 9. Tak, bo jak rozumiem, nie dopuszczalne jest chemiczne przerzedzanie pąków i kwiatów.

W pozostałych, zgadzam się oczywiście z Czargiem. Ciekawi mnie koncepcja zadrzewiania sadu...?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Po wpisie Pszczółki Agaty powracam z propozycją aby w sprawach które śor stosować i jak to robić aby między ogrodnikami/rolnikami a pszczelarzami nastąpił "Pokój Boży" należy powołać gremium fachowców /z dwóch stron/ którzy, podchodząc merytorycznie do tematu, spróbują znaleźć konsensus. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jako pierwszą osobę do tego "gremium fachowców" proponuję pana "Atenę".  Jak myślę może on być reprezentantem obydwu stron, i chyba jako jedyny , znajdzie umocowanie prawne do tego gremium. Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach ma w swoich strukturach utytułowanych fachowców ze wszystkich dziedzin związanych z ogrodnictwem w tym również pszczelarstwo. Zakład Pszczelnictwa jest w jego strukturach. Skoro istnieją duże rozbieżności w ocenach dotyczących techniki i technologii ochrony roślin ogrodniczych w tym również w sprawach dotyczących oddziaływania na pszczelarstwo /pszczoły miodne, inne owady zapylające/ to należałoby spowodować, aby mając na względzie podkreślenie ważności instytucji dla gospodarki kraju,  prowadzić działalność naukową w tym kierunku. Przecież taki instytut MA SŁUŻYĆ a nie tylko BYĆ. 

 Zapisaną powyżej, kolejną złośliwość, pominę milczeniem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że jak nie można wygarnąć z grubej politycznej rury,  w kierunku Ateny,  to nie ma o czym pisać w tym temacie. Pan dr Arszułowicz na swoje pytania mógłby uzyskać wyczerpujące odpowiedzi w Instytucie /od naukowców znających zagadnienie/.  

Edytuję 11.03. Pardon; prof. Chorbiński  a nie dr  Arszułowicz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Atena napisał:

Pan dr Arszułowicz na swoje pytania mógłby uzyskać wyczerpujące odpowiedzi w Instytucie /od naukowców znających zagadnienie/.  

Człowieku o czym Ty piszesz??? Co ma tu do rzeczy Pan dr Arszułowicz???

Wątek dotyczy konsultacji społecznych do któych została zaproszona Polanka.

Napisał o tym Prezezs Skorupa w pierwszym wpisie.

Komisja Europejska przyjęła strategię "Od pola do stołu", która zakłada do 2030 r redukcję o 50% stosowanych obecnie śor, w związku z czym przeglądane są metodyki  produkcji rolnej jako pierwszą do oceny przesłano nam metodykę produkcji jabłek.

Można się z nią zapoznać w linkowanych materiałach z minrolu https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat2 skopiowałem je w 9 wpisie tego wątku

("LISTA OBLIGATORYJNYCH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓW W SYSTEMIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI JABŁEK")

Polanka ma na to czas do 22 marca. Kluczowym punktem na liście czynności jest wg mnie punkt 1 cyt.: 

" Stosowanie środków ochrony roślin z aktualnego wykazu środków zalecanych do IP."

Należy zapoznać się szczegółowo z aktualnym wykazem środków ochrony roślin zalecanych do IP (integralnej produkcji) jabłek po to aby móc zaproponować ich redukcję zgodnie ze strategią przyjętą przez KE.
 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

"Integrowanej produkcji" ...  Pszczelarze mają zapoznać się z "aktualnym wykazem środków produkcji zalecanych do IP" i coś zaproponować - czyli redukcję o 50%??? 

 Życzę powodzenia... dla mnie/siedzącego w tym temacie od 50 lat/ to nieporozumienie...  

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Doprecyzowując unijna strategia "Od pola do stołu" przewiduje 50% redukcję ryzyka stosowania śor wiąże się to oczywiście również z redukcją ilości aktualnie stosowanych pestycydów w produkcji rolnej. 

Konkretny przykład: Ile śor stosowanych obecnie w produkcji jabłek jest opartych na glifosacie?

Siedzisz Ateno w temacie 50 lat - więc zapewne pamiętasz czasy gdy można było z sadów pozyskiwać siano. Teraz w sadach mamy ugór herbicydowy ...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem, czy taka konsultacja ma sens. Pewnie będzie tak jak zwykle. Przedstawiciel pszczelarzy w Komisji ŚOR podsunie ministrowi plan kolejnej, niezbędnej derogacji neonikotynoidów, uzasadnionej wysokimi wzgledami wyżywienia Narodu poprzez marketowe półki, minister to tradycyjnie klepnie wbrew wyraźnym i chyba nieszczerym sugestiom UE i będzie po staremu. No może ktoś dorzuci pszczelarzom srebrników do Funduszu Promocji Jabłek (oleistych). Mam wrażenie, że nasz udział w takiej konsultacji w sztucznie wywolanym podlimicie czasu to czyszczenie czyjegoś sumienia. Do tej pory pod tym względem byliśmy traktowani niepoważnie i nie widzę tak chęci jak przesłanek zmiany.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

O sensie zadecydują oczywiście członkowie SPP Polanka. Pan Prof. Chorbiński chce się wykazać aktywnością to nie ulega wątpliwości, chyba po raz pierwszy zwraca się o opinie do pszczelarzy których jest przecież przedstawicielem.

Ale jeśli udałoby się wyeliminować z sadów glifosat to chyba warto iść na daleko idące kompromisy.

Należy mieć też na uwadze, że w ramach strategii "od pola do stołu" będą podobnie jak jabłka przeglądane metodyki produkcji innych roślin uprawnych, także tych na których pszczelarzom zależy najbardziej.

Może więc warto potraktować "kwestię jabłczaną" jako poligon doświadczalny, by nabrać sprawności w poruszniu się w temacie i być wśród tych którzy są w na bieżąco o nich informowani? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

×
×
  • Dodaj nową pozycję...