Skocz do zawartości

Mi Adamo

Użytkownik
 • Liczba zawartości

  7
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez Mi Adamo


 1. Mam dokładnie takie samo zdanie jak przedstawione przez CAYOSE. 

  Czyli:
  - jestem za formą ONLINE jak to piszą inni,
  - wirus wirusem, ale kwarantanna to wielki problem,
  - poczynimy rezerwacje, a np. tydzień przed mogą zostać wydane zakazy uniemożliwiające spotkanie: nie trzeba opisywać z jakimi problemami i pracą włożoną na marne to się wiąże,
  - lokalizacja/dojazd, który dla wielu jest problemem,
  - jest okazja by przetestować nową formę kontaktów.

  Pozdrawiam.
  Adam


 2. Odpowiem trochę nie wprost.

  Nim złożyłem wniosek o wpis na listę RHD długo rozmawiałem z dr odpowiedzialnym w PIW za akceptacje wniosków.

  Może dla wielu to trywialne, banalne czy kuriozalne ale każdy wniosek jest indywidualny, inny i tak też jest traktowany.

  Dyrektywy i rozporządzenia opisują co i jak można w RHD, więc jeżeli wnioskujący pisze, że chce sprzedawać to i tamto zmieszane z ty i tamtym CO MUSI BYĆ ZGODNE Z PRZEPISAMI o RHD, odpowiednio opisze co i jak będzie pozyskiwał i co z tym będzie robił, oczywiście tak by spełnić wymogi higieniczno-sanitarne (mówiąc ogólnie), to zwykle otrzyma na to zgodę lub poproszą go o uszczegółowienie opisu.

  Najlepsza i najprostsza droga to przeczytać tych kilka "przepisów" zerknąć na urzędowe poradniki, udać się do właściwego=swojego PIW by na spokojnie omówić temat, właściwie opisać we wniosku i tyle. No jeszcze wnieść opłatę za wydanie decyzji (10 lub 17 zł).

  Korzystałem z gotowego wniosku, na prośbę PIW dodatkowo opisałem co i jak będę robił (3-4 zdania) produkując żywność, dołączyłem oświadczenie o posiadaniu rodzin pszczelich z kopią ich zgłoszenie do innego PIW.

   

  Ja z wielu powodów (brak miejsca i czasu oraz mocy przerobowych) do zgłoszenia wpisałem wyłącznie "Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele", a mogłem dodać np. "gotowe posiłki (potrawy niemięsne)" albo"Żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy), zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego".

  Ważne by opisać tzw. technologię produkcji.

  Druga ważna rzecz to wskazanie właściwej lokalizacji miejsca produkcji żywności oraz planowanego miejsca zbywania żywności.

  Wiąże się to z wymogami oznakowania i wieloma innymi sprawami w zakresie bezpieczeństwa produkcji żywności.

   
  Dodatkowo gdy okazało się, że jako nowicjusz pozyskałem 6 rożnych miodów w roku, to po zapełnieniu domowych magazynów, nadwyżki "rozdysponowałem" w niewielkich słoiczkach wśród znajomych.
  No i wszyscy pozamawiali taki tzw. "raw honey" czyli tak jak dostali "miodarka+sita+odstojnik+słoik", żadnego de-krystalizowania, kremowania, domieszek itp.
  Więc mając sprzedany chyba cały potencjalny miód na kilka lat do przodu nie widziałem sensu zgłaszania czegoś więcej.
  Dla mnie to tylko hobby z kilkoma ulami i zdrowy acz słodki dodatek, miód również schodzi w degustacji na zakończenie warsztatów i pokazów.
  Rozszerzenie zakresu RHD to też tylko 1-2 kartki z kilkoma zdaniami opisu technologii, to nie gusła i czary-mary ani wiedza tajemna.
  Chyba zbyt demonizujemy i sami wymyślamy nie istniejące problemy.
  Owszem "niekumaty" w przepisach pracownik PIW może napsuć krwi ale temu piszę by wpierw samemu się obryć w paragrafach i nie dać się zagiąć, w końcu uzyskujemy status profesjonalnego producenta żywności.
   
  Pozdrawiam.

 3. No to popełnię wielkiego posta i dopiszę coś od siebie, a właśnie jestem "w trakcie oczekiwania na przesłanie decyzji o wpisaniu na listę RHD" ;-)

  Jak już napisano o limitach ilościowych wynikających z Rozporządzenia - te limity np. na podstawie przytoczonej na pierwszej stronie  dyskusji tabeli sprawdza PLW.
  Limit 40 tyś od tego roku dotyczy spraw podatkowych i tu kontrola skarbowa ma coś do powiedzenia.

   

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2016 r.
  w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.
   
  Na stronach "rządowych" jest dużo opracowań (głównie z 2017 r. - czyli po wprowadzeniu największych zmian) w postaci prezentacji wyjaśniających w miarę dokładnie co i jak należy rozumieć przy RHD, są też prezentacje IJHARS-u np. Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej Główny Inspektorat Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych popełnił spory materiał o nadzorze nad jakością handlową żywności w ramach RHD.
   
  Obecna nowelizacja zwiększyła z 20 do 40 tyś kwotę za jaką możemy sprzedać by nie podpaść pod podatki, zwolniła z obowiązku z przedkładania projektu ale nie z przestrzegania przepisów oraz rozszerzyła rynek zbytu.
   
  Co można sprzedawać wynika wprost z tego co zgłoszono, że chce się sprzedawać.
   
  Nikt też nie napisał, że to co związane z SB i RHD wynika z:
  - Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
  ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności
  oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz.
  Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).
  - Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
  higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
  wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).
  - ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;
   
  Ich przestrzeganie jest wymagane.
   
  Warto też pamiętać, a większość błędnie to interpretuje, że:
   
  " ... W kontekście przepisów podatkowych obowiązują następujące kryteria będące podstawą zwolnienia przychodów z rolniczego handlu detalicznego od podatku dochodowego. Zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyłączeniem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji
  rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, do kwoty 20 000 zł (obecnie 40 000 zł) rocznie, w ilościach nieprzekraczających maksymalnych limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości
  żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, przy czym m.in.:
  1) przerabianie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie może się odbywać przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze (Wyjątki - ubój zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowa tych zwierząt, w tym również rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa, przemiał zbóż, wytłoczenie oleju lub soku oraz sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów);
  2) sprzedaż może następować wyłącznie w miejscach:
  a) w których produkty zostały wytworzone (np. w gospodarstwie) lub B) przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. targowisko);
  3) ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody;
  4) za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy;
  5) prowadzona jest ewidencja sprzedaży żywności odrębnie za każdy rok podatkowy, która zawiera co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz rodzaj i ilość przetworzonych produktów. Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu sprzedaży.
   
  Powyższe zwolnienie ma charakter pomocy de minimis, co oznacza, że wysokość pomocy dla jednego podmiotu nie może przekroczyć łącznie równowartości 200 tys. euro w okresie ostatnich trzech lat podatkowych. Ponadto uzyskany w roku podatkowym przychód ze sprzedaży ww. przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych powyżej limitu 20 000 zł podatnik może opodatkować ryczałtem od
  przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem dokonania stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego.
  Do rolniczego handlu detalicznego, w zakresie objętym ww. zwolnieniem podatkowym, nie mają także zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.)."
  Cytat z pliku "5087_RHD - informacje podstawowe.pdf" dostępny na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/download/5087_RHD-informacje-podstawowe,10.pdf
   
  Stąd też jako "miastowy" i "blokowy" z kilkoma ulami mam RHD bo czytam i korzystam z tego co mi wolno. ;-) 
  A opinia o zgłoszeniu "...doskonale przygotowane dokumenty, wszystko właściwie opisane ..." to było tylko kilka kartek, do tego pasieka zgłoszona u jednego PLW a RHD u innego.
   
  Uff, ale się napisałem i nakopiowałem, ale mam nadzieję, że się przyda.
  Pozdrawiam.

 4. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
  Adam z Katowic. Pasieka założona w 2016 roku po wielu latach marzeń, kombinowania ale też i uczenia się i włóczenia po kursach czy szkoleniach, obecnie w trakcie R-04. Polankowicz.
  Ule WLKP stojaki 10R, wyłącznie hobbystycznie, zaczęło się od 3 rodzin i silnego rozwoju po pomyślnej pierwszej zimowli i więcej niż 12 nie będzie.
  Jednym z uli jest TBH - snozowy ul typu kenijskiego.
  Lokalizacyjnie to Mikołów w kilku miejscach.
  Współpracuję przy zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie oraz Muzeum Śląskim w Katowicach.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...