Skocz do zawartości

krzysglo

Użytkownik
 • Liczba zawartości

  39
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Informacje o profilu

 • Płeć
  Nie ustawione
 • Przynależność
  NIE
 • Zgoda
  Nie
 1. Żałuję, że nie mogłem być. Fotorelacja tu: https://web.facebook.com/Kluczbork/photos/?tab=album&album_id=1089330567783397
 2. Przeczytałem "na szybko" Zamieszali z kompetencjami dla IW ale coś z tym musieli zrobić. Rok temu zgłosiłem swoje uwagi do GIW - bo były rozbieżności w działaniach SIP i IW dotyczące: rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Podatkowe konsekwencje muszę sprawdzić, ale dużo chyba dużo się nie zmienią (poza limitem). Muszę na spokojnie przeczytać o "handlu rolniczym detalicznym". Zagubiono tam cel pszczelarski. Zabiorę się za to od poniedziałku.
 3. krzysglo

  Soja

  Wg moich informacji znalezionych w necie to na odmianie ukraińskiej "Anuszka" widziano zapylacze, w tym pszczoły. Może kiedyś do tego etapu dojdę i to przetestuję (tzn. zasieję i poobserwuję ).
 4. krzysglo

  vitaeapis

  Na fb udostępniono skany z Miesięcznika Pszczelarstwo nr 3/2014 https://z-1-scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/s960x960/13603769_1291805430837626_6216058798164550214_o.jpg https://z-1-scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/s960x960/13584657_1291805444170958_3252571178200425596_o.jpg https://z-1-scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/s960x960/13613415_1291805447504291_6753758070579468699_o.jpg https://z-1-scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/s960x960/13667891_1291805494170953_3410835724223757600_o.jpg https://z-1-scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/s960x960/13603617_1291805577504278_3136297395436368439_o.jpg https://z-1-scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13600223_1291805570837612_4512648030645927924_n.jpg?oh=37155a0edb0e5a888392d6d63208bb02&oe=57F65166
 5. MRiRW odpowiada na apel o zezwolenie dla neonikotynoidów w rzepaku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowało odpowiedź na list producentów rzepaku, w którym apelowali o udzielenie zgody na czasowe stosowanie zapraw neonikotynoidowych w rzepaku ozimym. W liście kierowanym do Juliusza Młodeckiego, prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB) Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznaje, że rzepak ozimy w Polsce ma duże znaczenie w rolnictwie oraz przemyśle przetwórczym i konieczne jest zapewnienie pełnej ochrony tej uprawy przed organizmami szkodliwymi. Wskazuje także, że wnioskowane środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie substancje czynne z grupy neonikotynoidów, t. tiametoksam i klotianidynę wcześniej były dopuszczone do obrotu zezwoleniami MRiRW. Jednak resort nie przewiduje udzielenia zezwoleń na tymczasowe stosowanie zapraw dla nasion rzepaku. Jak brzmi uzasadnienie tej decyzji? Ministerstwo zauważa, że zezwolenia zostały cofnięte w 2013 r w związku z wprowadzonym rozporządzeniem KE (nr 485/2013), czyli zakazem wprowadzania do obrotu i wysiewu nasion roślin atrakcyjnych dla pszczół zaprawianych substancjami czynnymi z grupy neonikotynoidów (imidiaklopryd, tiametoksam, klotianidyna). W liście czytamy, że decyzja KE została podjęta w oparciu o wnioski zawarte w raportach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Dotyczyły one potencjalnego negatywnego wpływu w/w substancji czynnych na pszczoły i inne owady zapylające oraz mając na uwadze zasadę ostrożności, która pozwala chronić zdrowie ludzi i zwierząt, a także zapewnić ochronę przed jakimkolwiek niedopuszczalnym wpływem na środowisko. Równocześnie zainicjowana też została ocena wszelkich dostępnych danych naukowych, mających zweryfikować zgłoszone wątpliwości naukowe dotyczące bezpieczeństwa stosowania neonikotynoidów w ochronie roślin, czytamy dalej. Pierwszy etap dotyczący zastosowań nalistnych środków ochrony roślin zawierających te substancje wskazał istotne ryzyko wpływu na pszczoły. Aktualnie trwają kolejne prace EFSA w tym zakresie, których zakończenie zaplanowane jest na styczeń 2017 roku, wyjaśnia Minister. W dalszej części pisma tłumaczy: dalsze działania w sprawie możliwości stosowania owadobójczych zapraw nasiennych, zawierających w swoim składzie substancje czynne z grupy neonikotynoidów, w tym np. zniesienie wprowadzonych ograniczeń ich stosowania będą zatem związane z wynikami tej oceny. Minister w swojej odpowiedzi podkreślił, że kwestia bezpieczeństwa pszczół w kontekście stosowania ŚOR jest szeroko omawiana w Polsce i innych państwach członkowskich Unii od kilku lat, m.in. w kontekście stosowania zapraw nasiennych zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Minister podkreśla, iż w szczególności w związku z odnotowanymi w niektórych państwach UE w 2008 r. znacznymi upadkami rodzin pszczelich w wyniku zatruć zaprawami nasiennymi zawierającymi substancje czynne z grupy neonikotynoidów KE w 2010 r. nałożyła na kraje członkowskie dodatkowe wymagania w zakresie ochrony pszczoły miodnej. Kolejne ograniczenia stosowania substancji czynnych, o których mowa zostały wprowadzone w 2013 rozporządzeniem nr 485/2013 w związku z doniesieniami naukowymi wskazującymi na potencjalnie szkodliwe oddziaływanie substancji czynnych ŚOR z grupy neonikotynoidów na pszczoły i inne owady zapylające, czytamy dalej w piśmie. Minister wskazuje na rosnące w Polsce od kilku lat zainteresowanie organizacji pszczelarskich i ekologicznych kwestiami bezpieczeństwa pszczół i środowiska oraz ich aktywną działalność na rzecz zapobiegania zjawisku masowego ginięcia pszczół oraz ochronę zapylaczy. Z tych względów resort nie przewiduje udzielenia zezwoleń na tymczasowe stosowanie zapraw dla nasion rzepaku, do czasu zakończenia oceny danych naukowych przez EFSA. Jednocześnie wskazuje, że problem ochrony rzepaku wymaga rozwiązania stałego, a nie doraźnego. Dlatego w Ministerstwie podejmowane są aktywne działania w celu dopuszczenia do obrotu ŚOR zawierających substancje czynne z innych grup chemicznych do zaprawiania nasion rzepaku. źródło: http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/rosliny-oleiste/mrirw-odpowiedz-na-apel-o-zezwolenie-dla-neonikotynoidow-w-rzepaku,64180.html Treść listu otwartego do Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym producenci rzepaku apelowali o czasowe (na 120 dni) dopuszczenie do stosowania zapraw nonikotynoidowych w rzepaku ozimym. http://www.farmer.pl/fakty/polska/kzprirb-apel-do-ministra-rolnictwa-o-przywrocenie-neonikotynoidow,63963.html
 6. krzysglo

  Opryski - ulotka informacyjna

  Zapytaj u producenta: https://web.facebook.com/pozytywglubczyce/?fref=ts Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu udostępnia w takiej wersji za darmo. Ważny jest cel, któremu ta akcja ma służyć.
 7. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu zlecił wyprodukowanie ulotki informacyjnej na temat oprysków. Ulotka ta w ramach profilaktyki i przypomnienia, po wyrażeniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, będzie wysłana przez Oddział Regionalny KRUS w Opolu, wraz przekazami płatniczymi składek za II kwartał 2016r. do rolników (płatników składek) w województwie opolskim. Dwie wersje ulotki w załączeniu. Osoby, które chciałyby otrzymać ulotki w kilku innych wersjach proszę o wiadomość na e-maila: opryski@op.pl
 8. krzysglo

  Sprzedaż bezpośrednia

  Krajowa Rada Izb Rolniczych W odpowiedzi na pismo Kancelarii Sejmu, samorząd rolniczy przedstawił uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw. Uwagi do projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników W odpowiedzi na pismo Kancelarii Sejmu, w dniu 9 lutego 2016 r. samorząd rolniczy przedstawił uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw. Po zapoznaniu się z treścią projektu, samorząd rolniczy stwierdził, że zawiera on bardzo korzystne rozwiązania dotyczące liberalizacji wymogów sanitarnych przy wytwarzaniu produktów żywnościowych w gospodarstwach rolników. Daje możliwość szerokiego obrotu wytworzonymi w gospodarstwie produktami oraz określa limit przychodów uzyskiwanych z tego tytułu, a zwolnionych z opodatkowania, w wysokości 75 tys. zł rocznie. Zarząd KRIR zwrócił uwagę na aktualne przepisy dotyczące uboju, np. tuczników. Należałoby stworzyć takie zapisy, które pozwolą w warunkach gospodarstwa legalnie wykonywać czynności z tym związane, bez konieczności inwestowania w specjalistyczny sprzęt do uboju. Z treści projektu ustawy można wywnioskować, że rolnik będzie miał prawo do sprzedaży przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Obecnie, czynności związane z ubojem, można legalnie wykonać jedynie w zakładach dysponującym odpowiednim sprzętem. W wyniku tego Ustawodawca powinien doprecyzować zapisy w projekcie ustawy w tym względzie, co pozwoli uniknąć nieporozumień i stworzy jasną sytuację dla rolników mającym zamiar sprzedaży żywności przetwarzanej w gospodarstwie. Ponadto zauważnono, że z projektu ustawy należy usunąć pojęcie "sprzedaż bezpośrednia", ponieważ w rozporządzeniu nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego w sprawie higieny środków spożywczych istnieje zamknięty katalog produktów wprowadzanych do obrotu przez rolników w ramach "sprzedaży bezpośredniej" i nie mieszczą się tam przetwory mleczne, mięso zwierząt gospodarskich i jego przetwory. Należy użyć pojęć: produkcji powiązanej, sprzedaż żywności, dostawy produktów żywnościowych. Podkreslono także, że brak jest propozycji zapisów ust. 2b w art. 9 projektu ustawy, o czym stanowi preambuła art. 9 pkt. 1. źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/4102-uwagi-do-projektu-ustawy-o-sprzedazy-zywnosci-przez-rolnikow
 9. krzysglo

  Sprzedaż bezpośrednia

  Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne Opracowanie z nie do końca aktualnymi przepisami, ale m.in. sens definicji rolnika uchwycony. Opracowanie (poradnik) na rok 2016 jest przygotowywane. Tylko w moim województwie opolskim postarano się, aby takie kompleksowe zebranie przepisów znalazło się w jednej publikacji. źródło: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=49&idd=608 Pobrać można klikając: http://www.odnowawsi.eu/docs/internet_poradnikxdlaxpro4.pdf
 10. krzysglo

  Nosema ceranae.

  Mam u siebie w pasiece nosemę ceranaę. Zdiagnozowana wynikami badań z lata 2014r. w jednej rodzinie. Mieliśmy tę okazję, że duża część pasiek naszego Koła, brała udział w darmowym kompleksowym badaniu. Próby pobierała Pani Maria Zoń. Od wczesnej wiosny 2015 roku rodziny słabły, żeby na rzepak nie było siły do założenia nadstawek. Straty wiosną w mojej w okolicy od 40 do 99%. Ja miałem ok. 50%. Zostały najzłośliwsze rodziny. Rójki prawie żadnej. Robiłem odkłady. Prawie odbudowałem pasiekę przy pomocy tych rodzin co zostały. Stosowałem podkarmianie odkładów syropem z ziołami i wodą utlenioną. Nowe ramki z węzą. Spryskiwałem pszczoły na plastrach rzadkim syropem ziołowym z końskiego szczawiu i piołunu z dodatkiem wody utlenionej. Na zimę zakarmiłem syropem z wywarem z ziół. Jakoś doszły do siły na zimę. Co będzie na wiosnę ? Czas pokaże.
 11. W okolicach maja 2015 widziałem na fb w grupach związanych z roślinami i ziołami, wpisy i przepisy dotyczące "miodu" z kwiatów mniszka. To jest dopiero "ziołomiód" . Nawet go pszczoły nie dotykały.
 12. Nie ma możliwości sprzedaży ziołomiodów w sprzedaży bezpośredniej. Nie jestem pewny czy podlega sanepidowi. Przerabiają go pszczoły. I podlega pod zakłady z weterynarii. Bez żadnej rejestracji może być produkowany przez pszczelarza i sprzedawany do skupu. Za ten produkt odpowiada zakład wprowadzający go na rynek. Co do powołanej wcześniej interpretacji podatkowej ? to trzeba przeczytać również tę cześć interpretacji która dotyczyła zakresu podatku dochodowego. A moim zdaniem - część interpretacji podatkowej "watowskiej" jest błędna. Ale urzędnik wydał ją na podstawie wskazanych przez podatnika PKWiU. Zauważcie, że na ziołomiód nie podał tego symbolu. To na podatniku ciąży ten obowiązek. To podatnik powinien wystąpić do GUS-u, itd.
 13. krzysglo

  Wesołych Świąt wszystkim!

  Redakcja Miesięcznika PSZCZELARSTWO http://www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl/
 14. Jak będzie w Pszczynie - to przyjadę. Pszcz... jak pszczoła
×
×
 • Dodaj nową pozycję...